Nycklar

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Du lämnar även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och droppar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port.

Nycklarna lämnas till kundcenter. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.