Plusval

Om du har rustat din lägenhet och flyttar innan du har slutbetalat alla Plusval får nästa hyresgäst betala tillägget resten av den avtalade tiden. Plusval hör till lägenheten, och följer alltså inte hyresgästen.