Mimers styrelse

Mimer har som kommunägt bolag en politiskt tillsatt styrelse.

Ordinarie ledamöter

Lars Korkman (S)
Styrelseordförande sedan 2011

Amanda Agestav (KD)
Vice ordförande sedan 2015

Britt-Inger Lindell (L)
2:a vice ordförande sedan 2015

Dorine Snäckerström (S)
Ledamot sedan 2015

Johannes Wretljung Persson (MP)
Ledamot sedan 2015

Fredrik Dalmo
 (M)
Ledamot sedan 2011

Yigen Zenlander (M)
Ledamot sedan 2015

______________________________________________

Suppleanter

Carl-Johan Norström (S)
Suppleant sedan 2015

Birgitta Wiklander
(S)
Suppleant sedan 2015

Dan Edlund (C)
Suppleant sedan 2015

Silvana Enelo-Jansson (M)
Suppleant sedan 2011

Mats Lundemalm (L)
Suppleant sedan 2015

______________________________________________

Verkställande direktör

Mikael Källqvist

_______________________________________

Personalrepresentanter

Lars Rydell
Rickard Lindfors
Thomas Harry

_______________________________________

Revisor

Gunilla Andersson, Ernst & Young AB

_______________________________________

Lekmannarevisorer

Åke Johansson
Elisabeth Löf