Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segre­gerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Vid såväl ny- som ombyggnation arbetar vi aktivt för att säkerställa en ekonomisk hållbarhet. Vi satsar på förnyelsebart material och ser till hela produktionskedjan.

Vi bygger för framtiden

Förra året, 2017, produktionstartade vi 453 lägenheter. Under samma år färdigställde vi 287 bostäder. 

Byggandet fortsätter ligga på en hög nivå generellt i Sverige. Siffror från SCB visar att antal påbörjade lägenheter första halvåret 2017 var på över på cirka 37 600. Det är en en ökning på 22 % jämfört med samma period året innan.

 

Illustrerad Västeråskarta med områdesnamnen