Nyproduktion

Västerås utvecklas och växer för varje år. Vi är en del av den utvecklingen och vill erbjuda bostäder för alla. Därför bygger vi för fullt. Nya fastigheter som kommer möta dagens och framtidens behov. Inför varje byggprojekt ser vi över den ekonomiska aspekten – för husets hela livscykel.

Behovet av bostäder är stort i hela landet, inte minst här i Västerås. Genom att se till att såväl material som byggnadsteknik håller hög standard, blir fastigheterna både ekonomiskt och ekologiskt hållbara sett över deras livstid. Just nu bygger vi 200 lägenheter per år.

Några av våra nyproduktioner

Vi har byggt Västerås högsta trähus; Mesanseglet på Öster Mälarstrand. Genom att husets stomme enbart består av förnyelsebart material bidrar våra hyresgäster till minskad miljöpåverkan. Hus konstruerade helt i trä ger dessutom bättre inomhusklimat och minskad energianvändning. 

Vetterstorp är ett uppvuxet och renoverat 60-talsområde med högt belägna höghus inramade av mycket grönska och vacker skog. Här har 62 lägenheter uppförts. Det här projektet är ett av tre, där husen är likadana förutom färgsättningen. Det är ett sätt att hålla byggkostnaderna nere och öka den ekonomiska hållbarheten.

Nordanby Äng bygger vi tillsammans med Aroseken drygt 300 bostäder. Det är ett nytt bostadsområde där vi tar till vara på de odlingsmöjligheter som finns. Detta kompletteras med ett växthus som på ett vackert sätt inramas av en stenruin från en gammal lada.

 

  

Illustration av trähuset i kv Mesanseglet, Öster Mälarstrand

Illustration av husen i kv Stjärnhimmeln, Vetterstorp

Nordanby Äng

Våra pågående byggprojekt

Dessa byggprojekt arbetar vi just nu med, och fler är på gång. Klicka på länkarna för att läsa mer.