Ombyggnation

Det sker en kontinuerlig översyn av de äldre fastigheterna i Mimers bostadsbestånd. Både yttre och inre miljöer ses över. Vi ser även över energiförbrukningen, allt för att minska miljöpåverkan och öka den ekonomiska hållbarheten. Under de närmast 5–7 åren planerar vi att renovera mellan 1 500 och 2 000 lägenheter.

Genom att sköta om våra fastigheter förlänger vi livstiden för dem. Totalt sett innebär det mindre underhållskostnader. Genom att genomföra rätt åtgärder i rätt tid förlängs husens livscykel och därmed förbättras den ekonomiska hållbarheten. Av den orsaken genomför vi kontinuerligt underhållsåtgärder. Dessutom utför vi större ombyggnationer.

Anledningar till att vi genomför ombyggnationer:

  • Vattenskador i badrum och kulvertar
  • Dåliga fönster, fasader, tak, ytterdörrar och isolering
  • Mindre knarr i trappen
  • Önskemål om kök med separat kyl och frys
  • Ökad säkerhet med jordad el och automatsäkringar
  • Önskemål om vattenutkastare
  • Önskemål om nya garderober och innerdörrar 
   Några av husen på Skälby som genomgår ombyggnation

Våra större pågående ombyggnationer

I nedanstående bostadsområden arbetar vi just nu med större ombyggnationsprojekt. Utöver dessa pågår ombyggnationer i mindre omfattningar.