Socialt ansvar

En bra bostad, ett trevligt bostadsområde och en väl fungerande stad med många möjligheter är en förutsättning för ett bra och tryggt liv. Vi tar ett brett socialt ansvar och bidrar till goda levnadsvillkor i våra bostadsområden. Mimer har arbetat aktivt med hållbar utveckling i många år. På så vis vill vi leva upp till vårt kundlöfte: En bra dag börjar hemma.

Vi arbetar med flera delar för att utveckla våra stadsdelar och förbättra levnadsvillkoren för såväl våra hyresgäster som övriga västeråsare. Här ser du några områden vi satsar extra på.

Jämlikhet, mångfald och integrering

Jobbpunkt Mimer
Genom Jobbpunkt Mimer hjälper vi arbetssökande att hitta jobb och arbetsgivare att hitta bra personal. Vi är mycket nöjda med resultatet – cirka 70 procent går vidare till arbete eller utbildning.

Summer Works
Genom att erbjuda ungdomar som bor i våra lägenheter sommarjobb får även den yngre generationen värdefull arbetslivserfarenhet. Vi kallar det Summer Works.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är ett sätt för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning.

Vår boinformatör – Abdilaahi Hassan
Att få en bostad är ett sätt att komma in i samhället. Vår boendekommunikatör, med somaliska och arabiska som specialitet, underlättar integrationen.

 

   

Några av våra sommarjobbare

Ett lyckligt par kramar om varandra

Sponsring och samarbete

Vår sponsringsverksamhet
I vår sponsring prioriterar vi samarbeten med fokus på barn och ungdomar och deras utveckling. Det är viktigt att vi och våra samarbetspartners delar varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö. Några av dessa organisationer är Naturskyddsföreningen, Bris, Vallby Friluftsmuseum och Vuxenskolans satsning Rebel Girls.

Läxhjälpen
Genom att samarbeta med Stiftelsen Läxhjälpen kan fler elever kunna gå ut skolan med godkända betyg.

Mimerklubben
Vi sponsrar många ungdomsklubbar för genom dessa växer och mognar barnen och har samtidigt kul under tiden. Ett exempel är Mimerklubben som är ett hockeyfritids i Mimerhallen tillsammans med VIK Hockey.

 

 

Unga fotbollstjejer

Tre glada barn