Jobbpunkt Mimer

Jobbpunkt Mimer är ett lokalt jobbcentrum för arbetsgivare och arbetssökande i Västerås.
Vi hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens – och arbetssökande att hitta jobb. 
Av deltagarna i Jobbpunkt Mimer går cirka 70 procent vidare till jobb eller utbildning.

Läs mer om Jobbpunkt Mimer och vårt engagemang för att bygga ett bättre Västerås, för enskilda personer, arbetsgivare och samhället i stort.

Till Jobbpunkt Mimer