Skadedjur

Var uppmärksam på om du får skadedjur i din lägenhet. Det är mycket viktigt att vi snabbt kan sanera för att undvika förökning och spridning.

Anmälningsplikt

Om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Det är mycket viktigt att vi snabbt kommer igång med saneringen för att undvika förökning och spridning. Mimer bekostar saneringen.

Vi samarbetar med Nomor som är ett saneringsföretag och experter på skadedjursproblem.

Så här anmäler du

Kontakta vår Felanmälan direkt på 021-39 70 90 eller via Mina sidor om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet.

Viktigt!

Det är viktigt att du som hyresgäst exakt följer de instruktioner du får från oss eller saneringsföretaget i samband med saneringen. 

Exempel på skadedjur
 
 
 Läs mer om vägglöss       Läs mer om kackerlackor

 
Läs om fler skadedjur som kan orsaka skada, problem, smittspridning eller obehag.