Ombyggnation i centrum

Mimer planerar att bygga om de anrika kvarteren Kåre, Ivar och Josef. Eftersom husen är gamla finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

 

Gårdsmiljö i kvarteret Josef.

Unika kvarter

Kvarteret Josef byggdes som ett av de tidigaste kvarteren för arbetarbostäder i Västerås och är beläget nära intill dåvarande ASEA-ägda verkstäderna.

Kvarteret uppfördes 1913–14 och har en unik utformning med en innesluten gård som även fick bli vägledande för de efterföljande grannkvarteren Ivar och Kåre. Arkitekt var John Åkerlund med visst sam­arbete av Erik Hahr.

När kvarteret stod klart 1915 bestod det mest av enrummare med rinnande vatten och avlopp i lägenheterna samt torrdass i källaren. Här bodde till en början cirka 700 personer varav 450 barn.