Inköp och upphandling

Mimer lyder under Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Vi köper årligen varor, tjänster samt entreprenader för ca 700 miljoner kronor. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar.

Alla aktuella upphandlingar presenteras via e-Avrop.

Här hittar du Mimers pågående upphandling

 

Leverantörskontroll

Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse med Skatteverket om att få upplysningar avseende entreprenörer/leverantörer samt underleverantörer i samband med upphandlingar och tecknande av avtal. Arbetsförmedlingen kommer fortlöpande att begära uppgifter om ekonomiska förhållanden, redovisning av skatter och avgifter hos de företag som levererar varor och tjänster till myndigheten. Kontrollerna är en del av kvalitetssäkringen av ingångna avtal och ska säkerställa att de krav som ställdes vid anbuden fortlöpande efterlevs.

Uppgifter som inhämtas om namngiven leverantör:

  • är registrerad för moms och arbetsgivaravgifter
  • redovisade arbetsgivaravgifter
  • har F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
  • har skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket/Kronofogden.

 

Kontaktperson

Om du har frågor kring upphandlingar och LOU, är du välkommen att kontakta vår upphandlare.

Josef Elawad
Telefon: 021-39 70 17
E-post: josef.elawad@mimer.nu

 

 

Entreprenörshandboken

Alla som vi samarbetar med ska genomgå vår webbutbildning Entreprenörshandboken. Där berättar vi om vad vi förväntar oss av alla våra entreprenörer och leverantörer. Du som är entreprenör/leverantör behöver logga in. Är du bara nyfiken går det bra att kika igenom den utan att inloggning.

Entreprenörshandboken

Leverantörsportalen

Det här verktyget erbjuder vi dig som kontinuerligt får arbetsorder via vårt system. Välkommen in till vår Leverantörsportal!

Leverantörsportalen