Tillval

Nu kan du som hyresgäst välja att göra Tillval till din lägenhet. De Tillval du kan göra är:

  • Diskmaskin
  • Spiskåpa
  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Kakel i kök
  • Säkerhetsdörr
  • Elektronisk dörrkikare
  • Elektroniskt kodlås till balkong och altan
  • Inglasning av balkong eller altan
  • Altan*

* Om du bor på Iller-, Mink- eller Uttervägen på Gryta eller i Mimers lägenheter på Bäckby eller Skälby har du dessutom möjlighet att välja altan som Tillval. För att bygga en altan krävs alltid bygglov vilket Mimer fått igenom på dessa adresser. Vi hoppas kunna erbjuda altan som Tillval även på fler adresser i framtiden.

Möjlighet att glasa in balkong eller altan

För vissa lägenheter finns det möjlighet att välja till inglasning av balkong eller altan. En inglasning är en tillbyggnad som kräver bygglov. Det innebär att möjligheten kan förändras över tid.

Vad är Tillval?

Ett Tillval höjer standarden i lägenheten. Som hyresgäst hos oss kan du normalt få diskmaskin, spiskåpa, tvättmaskin eller torktumlare som Tillval i lägenheten om rätt förutsättningar finns.

En standardhöjande åtgärd höjer lägenhetens grundhyra, eftersom värdet på lägenheten höjs när standarden ökar. En lägenhet som till exempel fått en diskmaskin som Tillval kommer i fortsättningen att vara utrustad med en diskmaskin. När diskmaskinen tjänat ut kommer den att ersättas av en ny likvärdig produkt, utan nya kostnader för dig som hyresgäst.

Säkerhetsprodukter

Säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr står emot både inkräktare och brand. Det är en klass 3-säkerhetsdörr som bromsar eld och giftiga brandgaser i minst 30 minuter. Dessutom ger säkerhetsdörren en ökad komfort. Som en följd av en kraftfull och formstabil konstruktion stoppar dörren obehagliga dofter, ljud och drag från trapphuset.

Elektronisk dörrkikare

En elektronisk dörrkikare är en modern version av det klassiska kikhålet. En kamera monteras i dörren och en skärm fästs på insidan av dörren. Via skärmen kan du se vem som står utanför din dörr.

Elektroniskt kodlås till balkong och altan

Med säkerhetshandtaget Code Handle öppnar och låser du balkong- eller altandörren med en kod i stället för nyckel. Koden väljer du själv.

Villkor för Tillval

Tillvalet tillhör lägenheten och stannar i lägenheten vid flytt. Du ansvarar för att produkterna vårdas och sköts enligt fabrikantens anvisningar. Vi på Mimer ansvarar för underhåll och service, om inget annat anges. Du kan välja Tillval när du har ett gällande kontrakt på lägenheten. För att kunna göra Tillval får du inte ha någon skuld till oss och hyran ska ha betalats i tid.

Kan alla välja Tillval?

Nej tyvärr, i en del lägenheter går det till exempel inte att installera en diskmaskin. Det kan vara så att kökets funktion blir mycket sämre, när till exemepl lådhurtsar måste tas bort, eller att diskmaskinen inte får plats på höjden. Då har vi rätt att säga nej till att installera ett Tillval. Detsamma gäller om kostnaden för att installera av något annat skäl blir högre än normalt. En annan orsak kan också vara att området ska renoveras inom en snart framtid.

Fråga oss gärna innan du beställer, så du inte blir besviken. Ibland får vi besöka dig för att kunna avgöra om det går eller inte.

Diskmaskin

I de flesta av våra lägenheter är det inte förberett för diskmaskin. Då måste vi oftast dra el, montera bort skåp och byta blandare. Vi måste också installera ett vattenlås för att kunna ansluta till avloppet.

Spiskåpa

Det kan i vissa fall vara möjligt att beställa spiskåpa som Tillval. Innan eventuell beställning kan göras måste Mimer se över förutsättningarna på plats. 

Tvättmaskin

Det är förberett för tvättmaskin när det finns anslutning till vatten och avlopp där maskinen ska stå samt att det finns en väggfast elanslutning.

Torktumlare

För att  kunna beställa en torktumlare som Tillval krävs att du redan har en tvättmaskin från Mimer eller beställer en tvättmaskin i samband med beställning av torktumlare. För att kunna montera en torktumlare krävs endast en väggfast elanslutning. Det är extra viktigt att följa fabrikantens anvisningar när det gäller torktumlare. Kom ihåg att det finns ett filter som måste rengöras, annars är det risk för brand. Prislista på våra Tillval hittar du längre ner på sidan.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur beställer jag Tillval?

Beställ Plusval och Tillval i Plusvalsbutiken - på Mina sidor
Plusvalsbutiken hittar du som inloggad på Mina sidor. Där gör du både dina Plus- och Tillval.

Mina sidor

>> Prislista för Tillval