Tidplan

Ombyggnationen startade i början av oktober 2017 på Karlavagnsgatan 3 och löper därefter på enligt den preliminära tidplanen nedan.

Preliminär tidplan
Startordning  Byggstart                                Lämna in ditt val senast
Karlavagnsgatan 3 Klart  
Narvavägen 32 B  Klart   
Narvavägen 32 A  19 februari 2018   
Karlavagnsgatan 5  2 april 2018   
Narvavägen 30 B  2 april 2018    
Narvavägen 30 A  14 maj 2018  
Narvavägen 26 A                                 6 augusti 2018                  4 maj 2018 
Narvavägen 26 B                                  20 augusti 2018  4 maj 2018
Narvavägen 28 A                                 8 oktober 2018  10 augusti 2018 
Stjärngatan 1 19 november 2018 19 augusti 2018
Narvavägen 28 B                                 2 januari 2019 31 september 2018 
Narvavägen 28 C                                 18 februari 2019 16 november 2018
Hammarbacksvägen 12                      8 april 2019 4 januari 2019
Hammarbacksvägen 14 A                 29 juli 2019 19 april 2019
Karlavagnsgatan 1 10 juni 2019 3 mars 2019
Hammarbacksvägen 14 B                 2 september 2019 14 juni 2019
Hammarbacksvägen 14 C                 14 oktober 2019 28 juni 2019
     
    Läs mer om ditt val här

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Annelie Hedman Områdeschef 
annelie.hedman@mimer.nu 021-39 71 14
Allmänna frågor

Susanne Leo Ombyggnadssamordnare
susanne.leo@mimer.nu 021-39 73 84
Tillfälligt boende och allmänna frågor

Mathias Savander Byggprojektledare
mathias.savander@mimer.nu 010-615 12 59
Tekniska byggdetaljfrågor

Mikael Lööf Kundvärd
mikael.loof@mimer.nu 021-39 71 06
För dig som vill eller ska byta lägenhet

Helen Stamelius Kvartersvärd
helen.stamelius@mimer.nu 
021-39 73 42
Allmänna och praktiska frågor som rör ombyggnationen