Frågor och svar

Varför bygger Mimer om Pol- och Fixstjärnan på Vetterstorp?
Husen är snart 60 år gamla. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
Ombyggnationen av din lägenhet beräknas ta 4-6 månader och då går det inte att bo kvar. Vi hjälper dig att hitta ett tillfälligt boende i närområdet och ordnar med pack- och flytthjälp.

När startar ombyggnationen?
Ombyggnationen beräknas starta på Karlavagnsgatan 3 den 2 oktober 2017. Här finns hela tidplanen.

Hur långt tid tar ombyggnationen?
Ombyggnationen pågår under två år i hela området. Det tar ungefär ett år att utföra ombyggnationen i ditt hus. Ombyggnationen av din lägenhet beräknas ta 4-6 månader i höghuset och 8-10 veckor i låghusen.

Kan jag påverka min hyra?
Ombyggnationen medför en hyresförändring där hyresgästen själv kan påverka sin hyresnivå genom att välja nivå på ombyggnationen av sin lägenhet.

Vilka nivåer på ombyggnationen kan jag välja mellan?
Du kan välja mellan tre olika nivåer på ombyggnationen av din lägenhet; normalnivå, bortval 1 och bortval 2. Nivåerna är kopplade till olika prisnivåer. Om du inte gör ett aktivt val kommer vi automatiskt utföra normalnivån i din lägenhet.

Kan jag välja bort renoveringen av min lägenhet?
Nej.

Hur hög blir min nya hyra?
Efter ombyggnationen kommer din hyra att bli högre. Din lägenhet får en individuell hyresförändring när ombyggnationen är klar. Förändringen beror på vilken hyresnivå du har idag samt vilka val du gör i samband med ombyggnationen. Hyran sätts utifrån antal rum och hur många kvadratmeter din lägenhet har. Du kan vända dig till vårt Kundcenter för att få reda på din nya hyra.

Höjer Mimer hyran direkt efter ombyggnationen?
Den totala hyresförändring läggs stegvis på hyran under tre eller fem år, beroende på vilket val av nivå du gör. Det innebär att hyresförändringen inte sker direkt när din lägenhet är klar utan ökar steg för steg tills den nya hyresnivån är uppnådd. Den första höjningen av din hyra sker den månad du flyttar tillbaka till din lägenhet.

Hur har Mimer satt de nya hyrorna?
Mimer har förhandlat fram hyrorna tillsammans med Hyresgästföreningen.

Vad är nödvändigt att göra?
För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till behöver ombyggnationen en grundnivå. Den innefattar bland annat att vi byter samtliga elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Huset behöver även bli mer energieffektivt så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera, byta fönster och byter lägenhetsdörrar där det inte sitter nya säkerhetsdörrar redan samt sätta in ny ventilation. Alla badrum kommer genomgå en renovering.

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Annelie Hedman Områdeschef Annelie annelie.hedman@mimer.nu 021-39 71 14 Allmänna frågor

Susanne Leo Ombyggnadssamordnare
susanne.leo@mimer.nu 021-39 73 84
Tillfälligt boende och allmänna frågor

Mathias Savander Byggprojektledare
mathias.savander@ramboll.se 010-615 12 59
Tekniska byggdetaljfrågor

Mikael Lööf Kundvärd
mikael.loof@mimer.nu 021-39 71 06
För dig som vill eller ska byta lägenhet

Helen Stamelius Kvartersvärd
helen.stamelius@mimer.nu
021-39 73 42
Allmänna och praktiska frågor som rör ombyggnationen