Lätt att Leva 55+

Vi erbjuder dig som är 55 år och äldre, och utan barn som fortfarande bor hemma, ett boende som gör livet enklare och lite roligare. Din tillvaro blir bekvämare och tryggare i en miljö som anpassats efter dina och dina grannars behov, liv och intressen – tillsammans eller på egen hand. Vi har 156 Lätt att Leva-lägenheter och de finns både i särskilda hus för dig som vill bo med andra 55+ eller tillsammans med hyresgäster i alla åldrar. Det finns lokaler för gemensamma aktiviteter och på några ställen även övernattningsrum; praktiskt när släkten hälsar på.

Inte äldreboende - bekvämt boende för framtiden

Det vi erbjuder är inte servicehus, det finns varken matsal, personal eller vårdmöjligheter på plats. Däremot finns det ett antal tjänster som gör livet lite bekvämare. Du kan läsa mer om det här på hemsidan. Vi har också en samordnare som tillsammans med dig och dina grannar hittar på roliga aktiviteter. Om du vill.

Nära till buss och affär

Varje Lätt att Leva-lägenhet är unik. Det finns ingen särskild mall för hur en lägenhet i konceptet ska se ut. Däremot underlättar och berikar de utvalda husen vardagen, genom att lägenheten finns i markplan eller att det finns hiss, närhet till kommunikation, service och annat.
Till varje lägenhet finns en tillgänglighetsguide. I den beskrivs bland annat hur tillgänglig lägenheten är, hur nära det är till buss och affär och om det finns övernattningsrum.

Utvald belysning i utemiljöerna gör området tryggt och trevligt.

Välkommen till Lätt att Leva 55+!