Aktiviteter

Mycket att göra, för den som vill

För att öka gemenskapen i husen vill vi uppmuntra och underlätta möjligheten till gemensamma aktiviteter. Därför finns i flera av husen en gemensamhetslokal där de boende kan ha aktiviteter tillsammans eller i mindre grupper. Det finns massor att göra; bokcirklar, vinprovning, resor, språkkurser och spännande föreläsningar. Eller en kopp kaffe i goda grannars lag? Vi har en samordnare som hjälper hyresgästerna att komma igång med att planera och arrangera aktiviteter. Gemensamhetslokalen kan på flera ställen också hyras vid födelsedagar eller andra festligheter. I de hus som inte har någon gemensamhetslokal ordnar vi andra lokaler nära bostaden, så att möjligheten att ordna aktiviteter finns för alla.