Brandsäkra hem

Vi samarbetar med Svenska Brandskyddsföreningen för ett säkrare hem. Brandsäkra hem är ett koncept framtaget av Svenska Brandskyddsföreningen med syfte att minska antalet bränder i människors hem. Idag omkommer ca 70 personer i bostadsbränder varje år, en majoritet är över 65 år. Många gånger beror det på att säkerhetsutrustning och kunskap saknas. Därför har vi valt att införa Brandsäkra hem i alla våra Lätt att leva-lägenheter.

För att uppfylla kraven på Brandsäkert hem måste bostaden vara särskilt utrustad och du som hyresgäst ha kunskap om hur en brand ska släckas.

Det här ska finnas i ett Brandsäkert hem

  • Handbrandsläckare
  • Brandfilt
  • Driftsäkert brandvarnarsystem
  • Automatisk övervakning av köksspis
  • Informationsfolder med utbildnings-dvd
  • Två timmars utbildning i brandskydd