Kontakt för Lätt att Leva-konceptet

Vi har en samordnare knuten till Lätt att Leva 55+. Hon hjälper till att starta upp aktiviteter i huset tillsammans med hyresgästerna, men är också ansvarig för att vidareutveckla konceptet. För uthyrningsfrågor kontaktar du vårt kundcenter. 

Kontakt för Lätt att Leva-konceptet

Lotta Andersson, kundvärd
Telefon: 021-39 72 17
E-post: lotta.andersson@mimer.nu