Organisation

Bostads AB Mimer ägs till hundra procent av Västerås stad och har en styrelse som är politiskt sammansatt. Huvudkontoret ligger i city vilket även vårt kundcenter gör.

Kvartersvärdarna är uppdelade i sex fastighetsområden, och sitter på våra områdeskontor i stadsdelarna  Bäckby, Skallberget, Vallby Viksäng. Vi har även ett mindre kontor i Skultuna som två av våra kvartersvärdar har som bas. Varje områdeskontor har resultatansvar för sin egen verksamhet och totalansvar för servicen till hyresgästerna i sitt område. Områdeskontoren har öppet för kundbesök några timmar per dag för att hyresgästerna i området ska kunna möta sin kvartersvärd personligen med sitt ärende.

Välkommen att besöka våra områdeskontor – här hittar du adress och tider

Mimers organisation

 Mimers organisationsschema med Styrelse, VD, VD-stab, HR & Kvalitet, Administration, Kommunikation, Bygg, Kundcenter samt Fastighet med underavdelningarna: Områden (4), Områdesstöd, Bostadssociala, Drift, Teknik/förvaltningsstöd