Vi tar ansvar - för ett hållbart samhälle

Vi på Mimer arbetar aktivt med att förbättra miljön, människors sociala och ekonomiska levnadsförhållanden samt med mångfaldsfrågor. Det gör vi för våra hyresgäster, västeråsarna och för Mimer som företag. Tillsammans tar vi ansvar!

Människors känsla av trygghet och trivsel är för oss det allra viktigaste. Därför arbetar vi aktivt med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Gro Harlem Brundtland och Världskommissionen för miljö och utveckling tog på uppdrag av Förenta nationerna fram rapporten Vår gemensamma framtid. I den finns följande definition på hållbar utveckling:

"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Ekologisk hållbarhet

Att jobba för ekologisk hållbarhet innebär att vi arbetar med att minska såväl vår som våra hyresgästers miljöpåverkan. Det inkluderar bland annat källsortering, minskad energianvändning och minskad miljöpåverkan vid nyproduktion. Vi satsar dessutom på trevliga och inbjudande utemiljöer.

   Maskros

Läs mer om hur du kan påverka och förbättra miljön

Ta gärna del av hur vi på Mimer arbetar med ekologisk hållbarhet


Socialt ansvarstagande

Social trygghet är för de allra flesta en förutsättning för att skapa en trygg och trivsam tillvaro. Allt som motverkar utanförskap och åtskillnad (segregation) vill vi aktivt delta i, stödja och driva. Till exempel erbjuder vi arbetssökande och arbetsgivare att delta i jobb- och matchningsprogram. Ett antal ungdomar får dessutom möjlighet till sommarjobb inom sina bostadsområden. Att ha ett jobb ger förutom en ekonomisk trygghet, ett socialt sammanhang och ökad levnadsstandard.

Vårt sociala ansvar
  

Lekande barn ute i naturen

 

 

Ekonomisk hållbarhet

Vi fokuserar på hållbart byggande. Den ekonomiska tillväxten ska inte ske på bekostnad av vare sig miljön eller jämlikhet. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Utifrån det arbetar vi när vi bygger nytt och vid ombyggnationer.

Vi bygger för ett hållbart samhälle
   Nordanby Äng